:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 
01-09-2557
ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้กู้ชั้นปีที่ 1-5 ภาคปกติและกศ.พป. ที่กู้ยืมแบบ กยศ.(จากสถาบันเดิม),กยศ.(รายใหม่)/กรอ.(จากสถาบันเดิม),กรอ.(รายใหม่) ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสัญญาเรียบร้อยแล้ว และที่มีสิทธิเข้าสู่ระบบ e-Studentloan จำนวน 121 ราย
   
29-08-2557
ขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง 1/2557 สำหรับ กรอ.
   
29-08-2557
ขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง 1/2557 สำหรับ กยศ.
   
29-08-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้ชั้นปีที่ 1-5 ภาคปกติและกศ.พป. ที่กู้ยืมแบบ กยศ.(จากสถาบันเดิม),กยศ.(รายใหม่)/กรอ.(จากสถาบันเดิม),กรอ.(รายใหม่) ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสัญญาเรียบร้อยแล้ว และที่มีสิทธิเข้าสู่ระบบ e-Studentloan จำนวน 696 ราย
   
28-08-2557
รายชื่อผู้กู้ที่ทำสัญญาผิดพลาด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน (พี่หงส์) กรุณาตรวจสอบลำดับของท่านแล้วนำมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ติดต่อแก้ไขภายในวันที่ 3 กันยายน 2557
   
26-08-2557
ประกาศทำสัญญากู้ยืม รอบที่ 6
   
26-08-2557
ประกาศลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ รอบที่ 7
   
22-08-2557
ประกาศ รายเก่าของมหาวิทยาลัย กรอ./กยศ. ที่มีสิทธิเข้ารับการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ 1/2557 เพื่อให้เงินค่าครองชีพโอนเข้า รอบที่ 6
   
22-08-2557
ประกาศทำสัญญากู้ยืม รอบที่ 5 เพิ่มเติม 9 ราย
   
22-08-2557
""วันนี้เป็นวันสุดท้าย""...ของการขยายเวลาให้ผู้กู้ที่กำลังจะถูกตัดสิทธิมาติดต่อแก้ไข
   
22-08-2557
ประกาศทำสัญญากู้ยืม รอบที่ 4 เพิ่มเติม 23 ราย
   
22-08-2557
ประกาศ รายเก่าของมหาวิทยาลัย กรอ./กยศ. ที่มีสิทธิเข้ารับการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ 1/2557 เพื่อให้เงินค่าครองชีพโอนเข้า รอบที่ 5
   
20-08-2557
ประกาศ รายเก่าของมหาวิทยาลัย กรอ./กยศ. ที่มีสิทธิเข้ารับการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ 1/2557 เพื่อให้เงินค่าครองชีพโอนเข้า รอบที่ 4
   
20-08-2557
ประกาศทำสัญญากู้ยืม รอบที่ 3 เพิ่มเติม 11 ราย
   
20-08-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้ชั้นปีที่ 1-5 ภาคปกติ/กศ.พป. กยศ./กรอ. (รายเก่าของมหาวิทยาลัย)ที่มีสิทธิเข้าสู่ระบบ e-Studentloan จำนวน 14 ราย เพื่อยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ฯ ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ประจำปีการศึกษา 1/2557 (ครั้งที่ 6)
   
 
 
 
Online: 8 user(s)  
นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
ขณะนี้สามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.
ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยได้แล้ว ตามแนวปฏิบัติและกำหนดการด้านล่าง
 
  แนวปฏิบัติสำหรับผู้ยื่นเรื่องขอกู้ กยศ.
  • กำหนดการขอกู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
    (แจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่)
ตัวอย่างแบบคำขอกู้ กยศ. สำหรับนักศึกษาใหม่ 2557
  • รายเก่าจากโรงเรียนเดิม
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กยศ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
  • รายใหม่
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กยศ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
  แนวปฏิบัติสำหรับผู้ยื่นเรื่องขอกู้ กรอ.
  • กำหนดการขอกู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
    (แจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่)
ตัวอย่างแบบคำขอกู้ กรอ. สำหรับนักศึกษาใหม่ 2557
  • เฉพาะ ผู้กู้ กรอ.รายใหม่ ชั้นปีที่ 1
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กรอ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
คลิกเพื่อดาวโหลดโปรแกรมไว้สำหรับพิมพ์รายงานและอ่านข่าว
 

แจ้งรายชื่อโปรแกรมวิชาที่ต้องกู้กองทุน กรอ.ตามสาขาขาดแคลนของประเทศ ที่กองทุนฯ ได้ประกาศ ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่
ดังต่อไปนี้ (ยังไม่ต้องเข้าระบบ www.studentloan.or.th เนื่องจากโปรแกรมยังไม่เปิด ทั้งนี้เมื่อโปรแกรมเปิดให้ดำเนินการแล้ว
จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบ SMS ต่อไป)


หมายเหตุ

1. ผู้กู้ที่ยื่นกู้กองทุน กรอ.ถ้าผ่านการตรวจสอบเอกสารจะได้รับอนุมัติทุกราย

2. กรอ. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท ได้อนุมัติกู้ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ เหมือน กยศ.
    กรณีรายได้เกิน 200,000 บาท กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเป็นกรณีพิเศษ


ประกาศโปรแกรมสาขาวิชา ของผู้กู้ชั้นปีที่ 1  ที่สามารถยื่นขอกู้ กรอ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้มีดังนี้

การจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การบัญชี เทคโนโลยีผลิตพืช วิทยาการคอมพิวเตอร์
การประถมศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาระบบสารสนเทศ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีเครือข่าย) วิศวกรรมซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) วิศวกรรมโทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เคมี พลศึกษา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ชีววิทยา ภาษาจีน สังคมศึกษา
ดนตรีศึกษา ภาษาไทย ออกแบบนิเทศศิลป์
 
 
:: ตรวจสอบประวัติการกู้ยืม::
กรอกรหัสนักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูล  
   
:: ระบบตรวจสอบข้อมูลการส่งใบลงทะเบียนค่าเล่าเรียน
ปีการศึกษา  : ภาคเรียนที่  : หมู่เรียน  :  
 
     
   
   หน่วยทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โทรศัพท์ 034-261-096    สนับสนุน Internet Explorer 6
Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.