ระบบตรวจสอบกิจกรรม 18 ชั่วโมง เฉพาะผู้กู้ กยศ.
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา (สำหรับนักศึกษาผู้กู้ของมหาวิทยาลัย)
                    - แผ่นที่ 1 (หน้าปก)

                    - แผ่นที่ 2 และ 3 (ข้อมูลกิจกรรม ปริ้นอย่างน้อย 2 แผ่น คือ 1 แผ่น/เทอม หรือมากกว่านั้น)

                    - แผ่นที่ 4 (ส่วนของเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง)

                    - ***ตัวอย่าง***

 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 
26-02-2558
กิจกรรมจิตอาสา ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้กู้ เป็นพี่เลี้ยงในงาน ค่ายเรียนรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชฯ
   
24-02-2558
ปฏิทินการกู้ยืม กยศ./กรอ. ผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
   
24-02-2558
ประกาศผู้กู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 22 ก.พ.2558 (ให้มาซ่อมกิจกรรมตามรายละเอียดดังนี้)
   
24-02-2558
เชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมทุกคน ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
   
11-02-2558
ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้กู้ ไปร่วมงาน พ.จ.น.ก. ทีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๑๐๐ คน ให้ชั่วโมงกิจกรรม ๖ ช.ม. ในวันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๘ ขึ้นรถที่ศาลาเฟื่องฟ้ารมณีย์ เวลา ๐๘.๐๐ น. กลับ เวลา ๑๖.๐๐ น.
   
11-02-2558
รับสมัครนักศึกษาเข้าเร่วมโครงการ จิตอาสาช่วยงาน กยศ.
   
11-02-2558
ประกาศขยายเวลา (สำหรับผู้ที่กู้ต่อเนื่อง) ให้ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินปีการศึกษา 2558 ได้อีกภายในวันที่ 20 ก.พ. 2558
   
11-02-2558
ประกาศให้ผู้กู้ ที่มีความประสงค์ที่จะกู้ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2558 ให้มาประชุมชี้แจงด่วน วันที่ 22 ก.พ. 2558
   
06-02-2558
ประกาศให้หัวหน้าหรือตัวแทนห้อง รุ่นรหัส 53 และ 54 มารับเอกสารคืนในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
   
06-02-2558
ประกาศรายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปี 1-5 (ภาค กศพป.) ที่มีสิทธิลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 3/2557 จำนวน 130 ราย
   
03-02-2558
ประกาศผู้กู้ กยศ./กรอ. ที่เป็นนักศึกษาภาค กศพป. สามารถเข้ายืนยันเทอม 3/2557 ในระบบ e-studentloan ได้แล้ว...ด่วน!!!
   
30-01-2558
ให้หัวหน้าหมู่เรียนหรือตัวแทนห้องชั้นปี 3 และ ปี 4 รุ่นปีการศึกษา 2555 และ 2556 (ทุกหมู่เรียน) มารับเอกสารสัญญาและแบบยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 1/2557 คืน ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
   
30-01-2558
ให้หัวหน้าหมู่เรียนหรือตัวแทนห้องชั้นปี 2 รุ่น 2557 (ทุกหมู่เรียน) มารับเอกสารสัญญาและแบบยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 1/2557 คืน ภายในที่ 28 มกราคม 2558
   
21-01-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ./กรอ. ที่ไม่นำใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2557 มาส่ง
   
20-01-2558
ประกาศกำหนดการยื่นแบบคำขอกู้ปี 2558
   
 
 
 
Online: 4 user(s)  
 
 
     
   
   หน่วยทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โทรศัพท์ 034-261-096    สนับสนุน Internet Explorer 6
Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.