:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 
20-08-2557
ประกาศ รายเก่าของมหาวิทยาลัย กรอ./กยศ. ที่มีสิทธิเข้ารับการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ 1/2557 เพื่อให้เงินค่าครองชีพโอนเข้า รอบที่ 4
   
20-08-2557
ประกาศทำสัญญากู้ยืม รอบที่ 3 เพิ่มเติม 11 ราย
   
20-08-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้ชั้นปีที่ 1-5 ภาคปกติ/กศ.พป. กยศ./กรอ. (รายเก่าของมหาวิทยาลัย)ที่มีสิทธิเข้าสู่ระบบ e-Studentloan จำนวน 14 ราย เพื่อยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ฯ ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ประจำปีการศึกษา 1/2557 (ครั้งที่ 6)
   
18-08-2557
ขณะนี้มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งได้รับเงินค่าครองชีพแล้ว และยังมีอีกหลายคนยังไม่ได้ ซึ่งไม่ได้มีปัญาอะไร คาดว่าภายในอาทิตย์นี้จะได้รับเงินค่าครองชีพ สำหรับผู้ที่มาลงนามเมื่อวัน จันทร์ที่ 4 ส.ค. 2557 ช่วงนี้เจ้าหน้าที่ เร่งยืนยันให้อย่างเร็วที่สุดแล้วครับ จำนวนผู้กู้ 3,000 กว่าคน ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนจึงจะยืนยันให้เงินเข้า ต้องขออภัยในความล่าช้า มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
   
18-08-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ./กรอ. รายเก่าของมหาลัยทุกคน ที่มีสิทธิเข้ารับการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 1/2557 รอบที่ 3 ติดต่อลงนามในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2557 อาคารกิจการนักศึกษา เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
   
18-08-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้ชั้นปีที่ 1-5 ภาคปกติ/กศ.พป. กยศ./กรอ. (รายเก่าของมหาวิทยาลัย)ที่มีสิทธิเข้าสู่ระบบ e-Studentloan จำนวน 202 ราย เพื่อยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ฯ ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ประจำปีการศึกษา 1/2557 (ครั้งที่ 5)
   
18-08-2557
ประกาศทำสัญญากู้ยืม รอบที่ 2 เพิ่มเติม 59 ราย
   
18-08-2557
รายชื่อผู้กู้ที่กำลังจะถูกตัดสิทธิ
   
15-08-2557
รายชื่อผู้กู้ เก่าจากสถาบันเดิม,รายใหม่ และกรอ.รายใหม่ของมหาวิทยาลัย ทั้งภาคปกติและกศ.พป. ชั้นปีที่ 1-5 ที่มีสิทธิเข้าสู่ระบบ e - Studemtloan เพื่อจัดทำสัญญา กู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2557
   
15-08-2557
แนวปฏิบัติและกำหนดการจัดส่งสัญญากองทุน กยศ. และ กรอ. ประเภทเก่าจากสถาบันเดิม,รายใหม่ และกรอ.รายใหม่ของมหาวิทยาลัย ทั้งภาคปกติและกศ.พป. ชั้นปีที่ 1-5
   
15-08-2557
หนังสือนำกรณีพาผู้ค้ำประกันไปลงนาม สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด
   
15-08-2557
ประกาศขั้นตอนการทำสัญญาของนักศึกษา กยศ.
   
15-08-2557
ประกาศขั้นตอนการทำสัญญาของนักศึกษา กรอ.
   
15-08-2557
รายชื่อนักศึกษา(เรียงตามหมู่เรียน) ที่ไม่มีรายชื่อลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนเนื่องจากนักศึกษาดำเนินการล่าช้า หรือ บันทึกข้อมูลผิดพลาด ครั้งที่ 2 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และรายการผิดพลาดของตนเอง และเร่งดำเนินการแก้ไข โดยติดต่อพี่โอ๊ตเพื่อแก้ไข ก่อนวันที่ 20 ส.ค. 2557 หากพบว่านักศึกษาดำเนินการล่าช้าจะถือว่าผู้กู้สละสิทธิการกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2557 ทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
   
13-08-2557
ประกาศผลการคัดเลือกผู้กู้ กยศ. รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 62 ราย
   
 
 
 
Online: 2 user(s)  
นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
ขณะนี้สามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.
ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยได้แล้ว ตามแนวปฏิบัติและกำหนดการด้านล่าง
 
  แนวปฏิบัติสำหรับผู้ยื่นเรื่องขอกู้ กยศ.
  • กำหนดการขอกู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
    (แจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่)
ตัวอย่างแบบคำขอกู้ กยศ. สำหรับนักศึกษาใหม่ 2557
  • รายเก่าจากโรงเรียนเดิม
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กยศ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
  • รายใหม่
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กยศ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
  แนวปฏิบัติสำหรับผู้ยื่นเรื่องขอกู้ กรอ.
  • กำหนดการขอกู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
    (แจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่)
ตัวอย่างแบบคำขอกู้ กรอ. สำหรับนักศึกษาใหม่ 2557
  • เฉพาะ ผู้กู้ กรอ.รายใหม่ ชั้นปีที่ 1
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กรอ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
คลิกเพื่อดาวโหลดโปรแกรมไว้สำหรับพิมพ์รายงานและอ่านข่าว
 

แจ้งรายชื่อโปรแกรมวิชาที่ต้องกู้กองทุน กรอ.ตามสาขาขาดแคลนของประเทศ ที่กองทุนฯ ได้ประกาศ ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่
ดังต่อไปนี้ (ยังไม่ต้องเข้าระบบ www.studentloan.or.th เนื่องจากโปรแกรมยังไม่เปิด ทั้งนี้เมื่อโปรแกรมเปิดให้ดำเนินการแล้ว
จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบ SMS ต่อไป)


หมายเหตุ

1. ผู้กู้ที่ยื่นกู้กองทุน กรอ.ถ้าผ่านการตรวจสอบเอกสารจะได้รับอนุมัติทุกราย

2. กรอ. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท ได้อนุมัติกู้ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ เหมือน กยศ.
    กรณีรายได้เกิน 200,000 บาท กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเป็นกรณีพิเศษ


ประกาศโปรแกรมสาขาวิชา ของผู้กู้ชั้นปีที่ 1  ที่สามารถยื่นขอกู้ กรอ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้มีดังนี้

การจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การบัญชี เทคโนโลยีผลิตพืช วิทยาการคอมพิวเตอร์
การประถมศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาระบบสารสนเทศ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีเครือข่าย) วิศวกรรมซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) วิศวกรรมโทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เคมี พลศึกษา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ชีววิทยา ภาษาจีน สังคมศึกษา
ดนตรีศึกษา ภาษาไทย ออกแบบนิเทศศิลป์
 
 
:: ตรวจสอบประวัติการกู้ยืม::
กรอกรหัสนักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูล  
   
:: ระบบตรวจสอบข้อมูลการส่งใบลงทะเบียนค่าเล่าเรียน
ปีการศึกษา  : ภาคเรียนที่  : หมู่เรียน  :  
 
     
   
   หน่วยทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โทรศัพท์ 034-261-096    สนับสนุน Internet Explorer 6
Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.