ระบบตรวจสอบกิจกรรม 18 ชั่วโมง เฉพาะผู้กู้ กยศ.
 
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 
04-12-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 ถูกต้องแล้ว ให้ติดต่อลงนามที่พี่วุฒิชัย ห้อง กยศ. ชั้น 3
   
04-12-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 ผิดพลาด จำนวน 181 ราย (ด่วน!!!) ให้แก้ไขที่พี่โอ๊ต แล้วลงนามที่พี่ส้ม ห้อง กยศ. ชั้น 1
   
02-12-2557
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อรับเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปบริจาคโลหิต ณ สภากาดชาดไทย เมื่อวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2556 ด่วน
   
02-12-2557
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อรับเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ด่วน
   
02-12-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่มีสิทธิลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนครั้งที่ 3 (รอบสุดท้าย) จำนวน 1,212 ราย (ให้มาลงนามในวันที่ 3-4 ธ.ค. 2557)
   
26-11-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่ยังไม่ได้เข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 (ให้ติดต่อพี่โอ๊ตด่วนเพื่อทำการยืนยัน เนื่องจากกำหนดการณ์หมดเขตในวันที่ 30 พ.ย. 2557) จำนวน 208 ราย
   
26-11-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 ผิดพลาด จำนวน 229 ราย (ให้ติดต่อพี่โอ๊ตเพื่อแก้ไขด่วนที่สุด ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2557)
   
20-11-2557
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่ลงนามผิดแต่ไม่ยอมมาลงนามแก้ไข (ให้มาลงนามแก้ไขตามวันที่กำหนดในเอกสารแนบ)
   
20-11-2557
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่มีรายชื่อลงนามครั้งที่ 2 แต่ไม่มาลงนาม (ให้มาลงนามตามกำหนดในเอกสารแนบ)
   
20-11-2557
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่มีรายชื่อลงนามครั้งที่ 1 แต่ไม่มาลงนาม (ให้มาลงนามตามกำหนดในเอกสารแนบ)
   
18-11-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่ยังไม่ได้เข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 (ให้รีบดำเนินการภายในวันที่ 23 พ.ย. 2557) จำนวน 326 ราย
   
17-11-2557
เว็บตรวจสอบกิจกรรม กยศ. 18 ชั่วโมงต่อเทอม
   
18-11-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 ผิดพลาด จำนวน 318 ราย (ให้แก้ไขภายในวันที่ 23 พ.ย. 2557)
   
13-11-2557
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ที่ยังไม่ส่งใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557
   
13-11-2557
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ที่มีรายชื่อลงนามครั้งที่ 1 แต่ไม่มาลงนาม (ให้มาลงนามตามกำหนดในเอกสารแนบ)
   
 
 
 
Online: 5 user(s)  
 
 
     
   
   หน่วยทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โทรศัพท์ 034-261-096    สนับสนุน Internet Explorer 6
Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.