ระบบตรวจสอบกิจกรรม 18 ชั่วโมง เฉพาะผู้กู้ กยศ.
 
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 
20-11-2557
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่ลงนามผิดแต่ไม่ยอมมาลงนามแก้ไข (ให้มาลงนามแก้ไขตามวันที่กำหนดในเอกสารแนบ)
   
20-11-2557
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่มีรายชื่อลงนามครั้งที่ 2 แต่ไม่มาลงนาม (ให้มาลงนามตามกำหนดในเอกสารแนบ)
   
20-11-2557
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่มีรายชื่อลงนามครั้งที่ 1 แต่ไม่มาลงนาม (ให้มาลงนามตามกำหนดในเอกสารแนบ)
   
18-11-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่ยังไม่ได้เข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 (ให้รีบดำเนินการภายในวันที่ 23 พ.ย. 2557) จำนวน 326 ราย
   
17-11-2557
เว็บตรวจสอบกิจกรรม กยศ. 18 ชั่วโมงต่อเทอม
   
18-11-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 ผิดพลาด จำนวน 318 ราย (ให้แก้ไขภายในวันที่ 23 พ.ย. 2557)
   
13-11-2557
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ที่ยังไม่ส่งใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557
   
13-11-2557
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ที่มีรายชื่อลงนามครั้งที่ 1 แต่ไม่มาลงนาม (ให้มาลงนามตามกำหนดในเอกสารแนบ)
   
05-11-2557
กยศ. เชิญชวนนักศึกษาที่มีจิตอาสา ร่วมบุญช่วยงานประจำปี องค์พระปฐมเจดีย์ นับกิจกรรม 4 ช.ม. ต่อ 1 คืน
   
04-11-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่มีสิทธิยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม จำนวน 578 ราย (ให้เร่งดำเนินการโดยด่วนภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะส่งผลให้ไม่มีรายชื่อเข้ารับการลงนามในภาคเรียนที่ 2/2557)
   
04-11-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ./กรอ. ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 ถูกต้องแล้ว โดยรายชื่อดังกล่าวจะประกาศให้มาลงนามในรอบถัดไปภายหลัง
   
04-11-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้ กยศ./กรอ. ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 ผิดพลาด ตรวจ ณ วันที่ 3/11/2557 จำนวน 476 ราย
   
31-10-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปี 1-5 ที่มีสิทธิเข้ารับการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5-7 พ.ย.2557 จำนวน 2,482 ราย
   
29-10-2557
ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อรับเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปบริจาคโลหิต ณ สภากาดชาดไทย เมื่อวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2556 ด่วน
   
29-10-2557
ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อรับเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ด่วน
   
 
 
 
Online: 11 user(s)  
นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
ขณะนี้สามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.
ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยได้แล้ว ตามแนวปฏิบัติและกำหนดการด้านล่าง
 
  แนวปฏิบัติสำหรับผู้ยื่นเรื่องขอกู้ กยศ.
  • กำหนดการขอกู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
    (แจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่)
ตัวอย่างแบบคำขอกู้ กยศ. สำหรับนักศึกษาใหม่ 2557
  • รายเก่าจากโรงเรียนเดิม
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กยศ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
  • รายใหม่
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กยศ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
  แนวปฏิบัติสำหรับผู้ยื่นเรื่องขอกู้ กรอ.
  • กำหนดการขอกู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
    (แจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่)
ตัวอย่างแบบคำขอกู้ กรอ. สำหรับนักศึกษาใหม่ 2557
  • เฉพาะ ผู้กู้ กรอ.รายใหม่ ชั้นปีที่ 1
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กรอ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
คลิกเพื่อดาวโหลดโปรแกรมไว้สำหรับพิมพ์รายงานและอ่านข่าว
 
หมายเหตุ

1. ผู้กู้ที่ยื่นกู้กองทุน กรอ.ถ้าผ่านการตรวจสอบเอกสารจะได้รับอนุมัติทุกราย

2. กรอ. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท ได้อนุมัติกู้ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ เหมือน กยศ.
    กรณีรายได้เกิน 200,000 บาท กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเป็นกรณีพิเศษ


ประกาศโปรแกรมสาขาวิชา ของผู้กู้ชั้นปีที่ 1  ที่สามารถยื่นขอกู้ กรอ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้มีดังนี้

การจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การบัญชี เทคโนโลยีผลิตพืช วิทยาการคอมพิวเตอร์
การประถมศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาระบบสารสนเทศ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีเครือข่าย) วิศวกรรมซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) วิศวกรรมโทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เคมี พลศึกษา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ชีววิทยา ภาษาจีน สังคมศึกษา
ดนตรีศึกษา ภาษาไทย ออกแบบนิเทศศิลป์
 
 
 
   
 
 
     
   
   หน่วยทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โทรศัพท์ 034-261-096    สนับสนุน Internet Explorer 6
Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.