แบ่งประเภทผู้กู้ยืมออกเป็นสีต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจง่ายในการประกาศข่าว
สีแดง : ผู้กู้ยืม กยศ.
รายเก่าของมหาวิทยาลัย
สีชมพู : ผู้กู้ยืม กยศ.
รายเก่าจากสถาบันการศึกษาเดิม
สีเขียว : ผู้กู้ยืม กยศ.
รายใหม่ของมหาวิทยาลัย
สีน้ำเงิน : ผู้กู้ยืม กรอ.
รายเก่าของมหาวิทยาลัย
สีฟ้า : ผู้กู้ยืม กรอ.
รายใหม่ของมหาวิทยาลัย
         
ผู้กู้ยืมตรวจสอบสีของตนเอง โดยกรอกรหัสนักศึกษา  
         
 
         
 
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 
30-09-2559
รายงานผลการคืนเงินผู้กู้ กยศ. / กรอ. เทอม 1/2559 ณ วันที่ 30/9/2559
   
12-08-2559
ประกาศผู้กู้ กยศ. ที่ต้องมาติดต่อตามกำหนด 16-19 ส.ค. นี้เจอกันน๊ะครับ
   
24-07-2559
รายชื่อผู้กู้รายใหม่ของมหาวิทยาลัย เคยยื่นปี 2558 แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก แต่ผ่านการอนุมัติปี 2559
   
24-07-2559
รายชื่อผู้กู้รายใหม่ของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2559 แต่สามารถขอกู้ยืมแบบ กรอ. ได้
   
24-07-2559
รายชื่อผู้กู้รายใหม่ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2559
   
24-07-2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
   
21-07-2559
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ที่ไม่เข้าไปยืนยัน e-Studentloan และจะถูกตัดสิทธิกู้ยืม 2559
   
21-07-2559
กรอ. e-Studentloan ผิดพลาด
   
21-07-2559
กยศ. e-Studentloan ผิดพลาด
   
11-07-2559
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ที่ไม่เข้าไปยืนยัน e-Studentloan และจะถูกตัดสิทธิกู้ยืม 2559
   
11-07-2559
กรอ. e-Studentloan ผิดพลาด
   
22-07-2559
กยศ. e-Studentloan ผิดพลาด
   
 
 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา (สำหรับนักศึกษาผู้กู้ของมหาวิทยาลัย)
                    - แผ่นที่ 1 (หน้าปก)

                    - แผ่นที่ 2 และ 3 (ข้อมูลกิจกรรม ปริ้นอย่างน้อย 2 แผ่น คือ 1 แผ่น/เทอม หรือมากกว่านั้น)

                    - แผ่นที่ 4 (ส่วนของเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง)

                    - ***ตัวอย่าง***

 
 
 
Online: 1 user(s)  
 
 
     
   
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทร. ๐๓๔- ๑๐๙๓๐๐ ต่อ ๓๓๘๐, ๓๓๘๘ หรือ คลิ๊กดูเบอร์โทร
โทรสาร ๐๓๔- ๑๐๙๓๒๕

Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.