:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 
20-10-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ./กรอ. ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนถูกต้องและมีสิทธิเข้ารับการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 ครั้งที่ 2 จำนวน 2,153 ราย
   
21-10-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้ กยศ./กรอ. ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 ผิดพลาด จำนวน 662 ราย (ให้ดำเนินการติดต่อพี่โอ๊ตภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 มิฉะนั้นจะส่งผลให้ไม่มีรายชื่อลงนามเทอม 2 รอบที่ 2 )
   
20-10-2557
แจ้งย้ายสถานที่การลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557
   
20-10-2557
ย้ายสถานที่ลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ จากอาคารกิจการนักศึกษา ไปเป็น อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ชั้นล่าง
   
17-10-2557
กำหนดการการพิมพ์ใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2557 ของนักศึกษาผู้กู้ชั้นปี 4-5
   
16-10-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปี 1-5 ที่มีสิทธิเข้ารับการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ครั้งที่ 1 จำนวน 2,090 ราย
   
16-10-2557
ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรมและประกาศผลสอบ โครงการปฐมนิเทศผู้กู้รายใหม่ กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2557
   
08-10-2557
เปิดซ่อมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กรณีที่ไม่มาเข้าร่วมหรือบัตรกิจกรรมหมดอายุ
   
20-10-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้ กยศ./กรอ. ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 ผิดพลาด จำนวน 531 ราย (ให้ดำเนินการติดต่อพี่โอ๊ตภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 มิฉะนั้นจะส่งผลให้ไม่มีรายชื่อลงนามเทอม 2 )
   
20-10-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่มีสิทธิยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม จำนวน 3,029 ราย (ให้เร่งดำเนินการโดยด่วนภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะส่งผลให้ไม่มีรายชื่อเข้ารับการลงนามในภาคเรียนที่ 2/2557)
   
29-09-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้ที่ได้รับสิทธิเข้าทำสัญญาผ่านระบบ e-Studentloan แต่ยังไม่ดำเนินการใด ๆ และยังไม่ดำเนินการจัดส่งสัญญากู้ยืมกับทางกองทุน กยศ. เร่งดำเนินการก่อนวันที่ 3 ต.ค. 57 หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้กู้ไม่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2557
   
25-09-2557
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ส่งตัวแทนรับเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ และใบเสร็จรับเงิน ที่ห้อง กยศ. ชั้นล่าง อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
   
22-09-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ.และ กรอ.ที่บันทึกแบบยื่นความประสงค์ขอกู้ และยืนยันค่าเล่าเรียนผิดพลาดเทอม 2 (ให้รีบดำเนินการภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะส่งผลให้ไม่มีรายชื่อลงนามแบบยืนยัน ติดต่อแก้ไขได้ที่พี่โอ๊ต)
   
22-09-2557
รายชื่อผู้กู้ต่อไปนี้ติดต่อพี่ ส้ม เพื่อลงนามแบบยืนยันและค่าเล่าเรียนเทอม 1/2557 โดยด่วน ภายในวันที่ 26 ก.ย. 2557 ให้นักศึกษานำในเสร็จค่าเทอม หรือ ใบลงทะเบียนเรียน มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยในวันที่มาลงนาม
   
16-09-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้ที่มีสิทธิเข้ารับการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ เทอม 1/2557 เพื่อให้เงินค่าครองชีพโอนเข้า (ขั้นตอนสุดท้ายของการกู้ยืม) รอบ 4 สำหรับผู้กู้ทุกคนที่ผ่านการจัดทำสัญญา และดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียนตามวันเลาที่กำหนดถูกต้องครบถ้วน
   
 
 
 
Online: 1 user(s)  
นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
ขณะนี้สามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.
ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยได้แล้ว ตามแนวปฏิบัติและกำหนดการด้านล่าง
 
  แนวปฏิบัติสำหรับผู้ยื่นเรื่องขอกู้ กยศ.
  • กำหนดการขอกู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
    (แจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่)
ตัวอย่างแบบคำขอกู้ กยศ. สำหรับนักศึกษาใหม่ 2557
  • รายเก่าจากโรงเรียนเดิม
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กยศ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
  • รายใหม่
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กยศ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
  แนวปฏิบัติสำหรับผู้ยื่นเรื่องขอกู้ กรอ.
  • กำหนดการขอกู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
    (แจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่)
ตัวอย่างแบบคำขอกู้ กรอ. สำหรับนักศึกษาใหม่ 2557
  • เฉพาะ ผู้กู้ กรอ.รายใหม่ ชั้นปีที่ 1
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กรอ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
คลิกเพื่อดาวโหลดโปรแกรมไว้สำหรับพิมพ์รายงานและอ่านข่าว
 
หมายเหตุ

1. ผู้กู้ที่ยื่นกู้กองทุน กรอ.ถ้าผ่านการตรวจสอบเอกสารจะได้รับอนุมัติทุกราย

2. กรอ. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท ได้อนุมัติกู้ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ เหมือน กยศ.
    กรณีรายได้เกิน 200,000 บาท กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเป็นกรณีพิเศษ


ประกาศโปรแกรมสาขาวิชา ของผู้กู้ชั้นปีที่ 1  ที่สามารถยื่นขอกู้ กรอ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้มีดังนี้

การจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การบัญชี เทคโนโลยีผลิตพืช วิทยาการคอมพิวเตอร์
การประถมศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาระบบสารสนเทศ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีเครือข่าย) วิศวกรรมซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) วิศวกรรมโทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เคมี พลศึกษา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ชีววิทยา ภาษาจีน สังคมศึกษา
ดนตรีศึกษา ภาษาไทย ออกแบบนิเทศศิลป์
 
 
 
   
 
 
     
   
   หน่วยทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โทรศัพท์ 034-261-096    สนับสนุน Internet Explorer 6
Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.