ระบบตรวจสอบกิจกรรม 18 ชั่วโมง เฉพาะผู้กู้ กยศ.
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา (สำหรับนักศึกษาผู้กู้ของมหาวิทยาลัย)
                    - แผ่นที่ 1 (หน้าปก)

                    - แผ่นที่ 2 และ 3 (ข้อมูลกิจกรรม ปริ้นอย่างน้อย 2 แผ่น คือ 1 แผ่น/เทอม หรือมากกว่านั้น)

                    - แผ่นที่ 4 (ส่วนของเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง)

                    - ***ตัวอย่าง***

 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 
12-05-2558
รายชื่อผู้กู้ กรอ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่บันทึกข้อมูลระบบ e-student loan ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 1 (ที่ผิดพลาด)
   
12-05-2558
รายชื่อผู้กู้ กรอ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-student loan ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 1
   
12-05-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่บันทึกข้อมูลระบบ e-student loan ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 3 (ที่ผิดพลาด)
   
12-05-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่บันทึกข้อมูลระบบ e-student loan อย่างเดียวแต่ไม่ได้บันทึกในระบบ nls ของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 3
   
12-05-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-student loan ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 3
   
11-05-2558
ประกาศผู้กู้ กยศ./กรอ. รายใหม่ของมหาวิทยาลัย (ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ให้ติดต่อรับเอกสารด่วน!!!
   
07-05-2558
กำหนดการจัดส่งเอกสารแบบคำขอกู้ สำหรับนักศึกษารุ่น 2558 (นักศึกษาใหม่) ทั้งแบบ กยศ. และ กรอ.
   
01-05-2558
ประกาศ สำหรับผู้กู้ กรอ รายเก่าของมหาวิทยาลัย ทั้งหมด ให้เข้าไปบันทึกแบบคำขอกู้ในระบบ e-studentloan ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2558 (เนื่องจากระบบเปิดแล้วสามารถบันทึกได้)
   
24-04-2558
ประกาศรายชื่อผู้กู้ กยศ. / กรอ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ยอมมารับเอกสารแบบคำขอกู้กลับไปแก้ไข จำนวน 35 ราย
   
21-04-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-student loan ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 2
   
23-04-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่บันทึกข้อมูลระบบ e-student loan อย่างเดียวแต่ไม่ได้บันทึกในระบบ nls ของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 2
   
21-04-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่บันทึกข้อมูลระบบ e-student loan ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 2 (ที่ผิดพลาด)
   
03-04-2558
ประกาศให้ผู้กู้ กยศ./กรอ. รายเก่าของมหาวิทยาลัยที่กู้ต่อเนื่อง มารับเอกสารแบบคำขอกู้ (เพื่อเอากลับไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาสัมภาษณ์) ตั้งแต่วันที่ 7 - 24 เมษายน 2558 แล้วส่งภายในวันที่ 27 เมษายน 2558
   
03-04-2558
ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อรับเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ด่วน
   
03-04-2558
ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อรับเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปบริจาคโลหิต ณ สภากาดชาดไทย เมื่อวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2556 ด่วน
   
 
 
 
Online: 1 user(s)  
 
 
     
   
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทร. ๐๓๔- ๑๐๙๓๐๐ ต่อ ๓๓๘๖
โทรสาร ๐๓๔- ๑๐๙๓๒๕

Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.