:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 
13-06-2559
ประกาศรายชื่อกรณีผิดพลาด รายชื่อที่บันทึก e studentloan ผิดพลาด กรอ
   
13-06-2559
ประกาศรายชื่อกรณีผิดพลาด รายชื่อที่บันทึก e studentloan ผิดพลาด กยศ
   
13-06-2559
รายเก่า กยศ./กรอ. รายชื่อผู้กู้ที่ส่งแบบคำขอกู้ถูกต้อง และได้รับการคัดเลือกให้กู้ยืมต่อเนื่องในปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม
   
09-06-2559
นัดลงนามแบบยืนยันเทอม 1/2559 รอบแรก เฉพาะ กยศ. ชั้นปีสุดท้ายเท่านั้น เสาร์อาทิตย์ 2-3 กรกฎาคมนี้ เจอกัน รายละเอียดตามข่าวเลยน๊ะจร๊ะ
   
06-06-2559
รายเก่า กยศ./กรอ. รายชื่อผู้กู้ที่ส่งแบบคำขอกู้ถูกต้อง และได้รับการคัดเลือกให้กู้ยืมต่อเนื่องในปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม
   
06-06-2559
25590606 ประกาศรายชื่อกรณีผิดพลาด รายชื่อที่บันทึก e studentloan ผิดพลาด กรอ
   
06-06-2559
25590606 ประกาศรายชื่อกรณีผิดพลาด รายชื่อที่บันทึก e studentloan ผิดพลาด กยศ
   
01-06-2559
รายเก่า กยศ./กรอ. รายชื่อผู้กู้ที่ส่งแบบคำขอกู้ถูกต้อง และได้รับการคัดเลือกให้กู้ยืมต่อเนื่องในปีการศึกษา 2559
   
13-06-2559
ประกาศรายชื่อกรณีผิดพลาด รายชื่อที่บันทึก e studentloan ผิดพลาด กรอ
   
13-06-2559
ประกาศรายชื่อกรณีผิดพลาด รายชื่อที่บันทึก e studentloan ผิดพลาด กยศ
   
 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา (สำหรับนักศึกษาผู้กู้ของมหาวิทยาลัย)
                    - แผ่นที่ 1 (หน้าปก)

                    - แผ่นที่ 2 และ 3 (ข้อมูลกิจกรรม ปริ้นอย่างน้อย 2 แผ่น คือ 1 แผ่น/เทอม หรือมากกว่านั้น)

                    - แผ่นที่ 4 (ส่วนของเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง)

                    - ***ตัวอย่าง***

 
 
 
Online: 2 user(s)  
 
 
     
   
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทร. ๐๓๔- ๑๐๙๓๐๐ ต่อ ๓๓๘๐, ๓๓๘๘ หรือ คลิ๊กดูเบอร์โทร
โทรสาร ๐๓๔- ๑๐๙๓๒๕

Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.