ระบบตรวจสอบกิจกรรม 18 ชั่วโมง เฉพาะผู้กู้ กยศ.
 
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 
26-11-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่ยังไม่ได้เข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 (ให้ติดต่อพี่โอ๊ตด่วนเพื่อทำการยืนยัน เนื่องจากกำหนดการณ์หมดเขตในวันที่ 30 พ.ย. 2557) จำนวน 208 ราย
   
26-11-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 ผิดพลาด จำนวน 229 ราย (ให้ติดต่อพี่โอ๊ตเพื่อแก้ไขด่วนที่สุด ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2557)
   
20-11-2557
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่ลงนามผิดแต่ไม่ยอมมาลงนามแก้ไข (ให้มาลงนามแก้ไขตามวันที่กำหนดในเอกสารแนบ)
   
20-11-2557
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่มีรายชื่อลงนามครั้งที่ 2 แต่ไม่มาลงนาม (ให้มาลงนามตามกำหนดในเอกสารแนบ)
   
20-11-2557
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่มีรายชื่อลงนามครั้งที่ 1 แต่ไม่มาลงนาม (ให้มาลงนามตามกำหนดในเอกสารแนบ)
   
18-11-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่ยังไม่ได้เข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 (ให้รีบดำเนินการภายในวันที่ 23 พ.ย. 2557) จำนวน 326 ราย
   
17-11-2557
เว็บตรวจสอบกิจกรรม กยศ. 18 ชั่วโมงต่อเทอม
   
18-11-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 ผิดพลาด จำนวน 318 ราย (ให้แก้ไขภายในวันที่ 23 พ.ย. 2557)
   
13-11-2557
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ที่ยังไม่ส่งใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557
   
13-11-2557
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ที่มีรายชื่อลงนามครั้งที่ 1 แต่ไม่มาลงนาม (ให้มาลงนามตามกำหนดในเอกสารแนบ)
   
05-11-2557
กยศ. เชิญชวนนักศึกษาที่มีจิตอาสา ร่วมบุญช่วยงานประจำปี องค์พระปฐมเจดีย์ นับกิจกรรม 4 ช.ม. ต่อ 1 คืน
   
04-11-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่มีสิทธิยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม จำนวน 578 ราย (ให้เร่งดำเนินการโดยด่วนภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะส่งผลให้ไม่มีรายชื่อเข้ารับการลงนามในภาคเรียนที่ 2/2557)
   
04-11-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ./กรอ. ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 ถูกต้องแล้ว โดยรายชื่อดังกล่าวจะประกาศให้มาลงนามในรอบถัดไปภายหลัง
   
04-11-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้ กยศ./กรอ. ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2557 ผิดพลาด ตรวจ ณ วันที่ 3/11/2557 จำนวน 476 ราย
   
31-10-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปี 1-5 ที่มีสิทธิเข้ารับการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5-7 พ.ย.2557 จำนวน 2,482 ราย
   
 
 
 
Online: 3 user(s)  
 
 
     
   
   หน่วยทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โทรศัพท์ 034-261-096    สนับสนุน Internet Explorer 6
Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.