ระบบตรวจสอบกิจกรรม 18 ชั่วโมง เฉพาะผู้กู้ กยศ.
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา (สำหรับนักศึกษาผู้กู้ของมหาวิทยาลัย)
                    - แผ่นที่ 1 (หน้าปก)

                    - แผ่นที่ 2 และ 3 (ข้อมูลกิจกรรม ปริ้นอย่างน้อย 2 แผ่น คือ 1 แผ่น/เทอม หรือมากกว่านั้น)

                    - แผ่นที่ 4 (ส่วนของเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง)

                    - ***ตัวอย่าง***

 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 
03-04-2558
ประกาศให้ผู้กู้ กยศ./กรอ. รายเก่าของมหาวิทยาลัยที่กู้ต่อเนื่อง มารับเอกสารแบบคำขอกู้ (เพื่อเอากลับไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาสัมภาษณ์) ตั้งแต่วันที่ 7 - 24 เมษายน 2558 แล้วส่งภายในวันที่ 27 เมษายน 2558
   
03-04-2558
ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อรับเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ด่วน
   
03-04-2558
ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อรับเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปบริจาคโลหิต ณ สภากาดชาดไทย เมื่อวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2556 ด่วน
   
31-03-2558
ประกาศ สำหรับผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย กยศ./กรอ. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบคำขอกู้ปี 2558 สามารถส่งครั้งที่ 2 ได้ภายในวันที่ 8 เมษายน 2558
   
23-03-2558
ประกาศด่วน ทางกองทุน กยศ. ได้ทำการปิดระบบ e-student loan ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 (ทำให้ผู้กู้ไม่สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้)
   
19-03-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-student loan ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 1
   
19-03-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่บันทึกข้อมูลระบบ e-student loan อย่างเดียวแต่ไม่ได้บันทึกในระบบ nls ของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 1
   
19-03-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่บันทึกข้อมูลระบบ e-student loan ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 1 (ที่ผิดพลาด)
   
16-03-2558
ประกาศ สำหรับผู้กู้ต่อเนื่อง กยศ./กรอ. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบคำขอกู้ปี 2558 ให้มาส่งในครั้งที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2558)
   
10-03-2558
ประกาศรายชื่อผู้กู้ กยศ.และ กรอ ที่ส่งแบบคำขอกู้ปี 2558 ครั้งที่ 1 ผิดพลาด(สำหรับผู้กู้ที่ส่งแล้วแต่ไม่มีรายในครั้งนี้ แสดงว่าเอกสารถูกต้อง และรอประกาศให้มารับเอกสารไปให้อาจารย์สัมภาษณ์ต่อไป)
   
26-02-2558
กิจกรรมจิตอาสา ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้กู้ เป็นพี่เลี้ยงในงาน ค่ายเรียนรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชฯ
   
24-02-2558
ปฏิทินการกู้ยืม กยศ./กรอ. ผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
   
24-02-2558
ประกาศผู้กู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 22 ก.พ.2558 (ให้มาซ่อมกิจกรรมตามรายละเอียดดังนี้)
   
24-02-2558
เชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมทุกคน ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
   
11-02-2558
ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้กู้ ไปร่วมงาน พ.จ.น.ก. ทีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๑๐๐ คน ให้ชั่วโมงกิจกรรม ๖ ช.ม. ในวันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๘ ขึ้นรถที่ศาลาเฟื่องฟ้ารมณีย์ เวลา ๐๘.๐๐ น. กลับ เวลา ๑๖.๐๐ น.
   
 
 
 
Online: 4 user(s)  
 
 
     
   
   หน่วยทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โทรศัพท์ 034-261-096    สนับสนุน Internet Explorer 6
Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.