นักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2553 ให้กรอกตัวเลข 0 ในช่องของรหัสนักศึกษา
 
 
 
     
   
   หน่วยทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โทรศัพท์ 034-261-096    สนับสนุน Internet Explorer 6
Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.